vrijdag 12 augustus 2011

De Noorderbrug honderdste partner van 1.000.000 druppels!

Zorginstelling De Noorderbrug heeft zich als honderdste organisatie aangesloten bij het duurzaamheidsproject 1.000.000 druppels. Gezamenlijk proberen deze organisaties om voor eind 2012 een miljoen mensen te bereiken met een boodschap van duurzaamheid. Doel is om deze mensen bewuster te maken van hun eigen rol in duurzaamheid. Slechts twee weken geleden werd 1.000.000 druppel gelanceerd en nu al hebben honderd organisaties zich aangesloten.
De Noorderbrug is een zorginstelling en biedt persoonlijke zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met hersenletsel (NAH), een lichamelijke beperking en/of doven en slechthorenden. Het werkgebied omvat Noord- en Oost -Nederland. “Wij vinden energiebesparing zowel vanuit de maatschappelijke visie als vanuit de bedrijfsmatige benadering van groot belang. In 2010 is De Noorderbrug gestart met het project energiebesparing. Kern van het plan is dat er bij medewerkers en cliënten een bewustwordingsproces over energieverbruik ontstaat. De nadruk lag tot nu toe op het verbruik van gas en elektriciteit. De uitnodiging van Asito om mee te doen aan de actie 1.000.000 druppels sluit naadloos aan bij het lopende energieproject. Energiebesparing is geen tijdelijke aangelegenheid maar moet leiden tot gedragsverandering en daar wil De Noorderbrug zich hard voor maken”, aldus Anja Wierenga, facilitair consulent bij De Noorderbrug.

Win-win
1.000.000 druppels zorgt er niet alleen voor dat een miljoen mensen bewuster met duurzaamheid omgaan, maar levert ook directe voordelen voor de deelnemende organisaties. Organisaties die duurzamer willen opereren, hebben als uitdaging om al hun eigen medewerkers duurzamer te laten denken en doen. 1.000.000 druppels richt zich rechtstreeks tot de medewerkers van de deelnemende organisaties. Op deze manier wordt de organisatie duurzamer van binnenuit. Ook worden er door de deelnemende organisaties kennis en ervaringen uitgewisseld, waardoor een duurzame kennisbank ontstaat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten