vrijdag 28 oktober 2011

Duurzaamheidservaringen van 1.000.000 druppels partner Gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn gaat voor een Puur Hoorn! Onder dit motto neemt de gemeente extra maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en naar meer klimaatvriendelijke vormen van energie en producten over te gaan. Daarnaast zet de gemeente Hoorn zich actief in om bewustwording en energiebesparing bij bewoners, bedrijven en instellingen te stimuleren.
Klimaatvisie
De gemeente Hoorn wil meehelpen aan een beter leefklimaat. Daarom is de Klimaatvisie opgesteld. Het belangrijkste doel in de Klimaatvisie is het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (CO²) door de overgang naar meer klimaatvriendelijke (duurzame) vormen van energie (zoals wind- en zonne-energie) en producten (zoals recyclede of biologische producten). Daarnaast wil de gemeente ook maatregelen nemen om met de gevolgen van klimaatveranderingen om te gaan.
Puur Hoorn Programma
De gemeente Hoorn wil in 2040 een klimaatneutrale gemeente zijn. Om daar te komen heeft de gemeente een onderzoek gedaan naar wat zij moet doen om dat te bereiken. Het Puur Hoorn Programma 2011 is een praktische uitwerking daarvan. Hierin staat welke projecten een bijdrage leveren aan de ambitie.
Energiebesparing
Goed voorbeeld doet goed volgen. De komende jaren neemt de gemeente veel maatregelen die leiden tot energiebesparing. Zo gebruikt de gemeente Hoorn sinds 1 januari in de gemeentelijke gebouwen stroom die is opgewekt uit het Hoornse huisvuil. Hiermee bespaart de gemeente tot 30 procent in de uitstoot van broeikasgassen. Ook wil de gemeente in 2015 voor 100 procent duurzaam inkopen en gaat de gemeente milieuvriendelijker auto’s gebruiken, worden elektrische oplaadpalen geplaatst en wordt gewerkt aan een nieuw plan voor zuiniger en betere openbare verlichting.
Duurzaam beleid
De gemeente heeft besloten om duurzaamheid structureel te integreren in lopende en nog op te starten projecten. Zo wordt in de Bangert en Oosterpolder bijvoorbeeld gekeken naar hoe het nog te ontwikkelen gedeelte duurzaam ingevuld kan worden. Daarnaast worden bestemmingsplannen voor zoveel mogelijk klimaatneutraal ingevuld.
Stimuleren
De gemeente zet zich actief in om bewustwording en energiebesparing bij inwoners, bedrijven en instellingen in Hoorn te stimuleren. Dit kan door subsidies op energiebesparende maatregelen en door het geven van bespaartips en andere adviezen. Zo kunnen bewoners subsidie of duurzaamheidsleningen krijgen om hun huis te isoleren. Voor bedrijven is het Puur Hoorn netwerk opgericht. Doel van dit netwerk is gezamenlijk aan duurzame projecten werken.

Tot slot
Het realiseren van de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn kan de gemeente niet alleen.
Dit vraagt om commitment van de gemeentelijke organisatie maar ook van lokale belanghebbende
(inwoners, bedrijven en instellingen in Hoorn). Het gaat om bewustwording. Duurzaamheid moet niet meer als iets ‘extra’s gezien worden maar als iets vanzelfsprekends!

Het Puur Hoorn programma is te vinden door hier te klikken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten