vrijdag 25 november 2011

Duurzaamheidservaringen van 1.000.000 Druppels partner Stichting Stimular

Milieu, Medewerkers en Maatschappij staan centraal bij Stichting Stimular

Een onderdeel van de missie van Stichting Stimular is werken aan een zo laag mogelijke milieubelasting, een goede werksfeer en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers binnen de organisatie. Daarnaast levert Stimular een constructieve bijdrage aan de maatschappij.

Milieu
Stimular streeft naar zo min mogelijke milieubelasting. De milieubelasting die het gebruik van het pand en de activiteiten met zich meebrengt, worden jaarlijks gemonitord met behulp van de Milieubarometer. Dit is een online meetinstrument dat de milieuscore, CO2-footprint en bijbehorende kosten eenvoudig en snel zichtbaar maakt in de vorm van grafieken. Grafieken van verschillende jaren worden met elkaar en met het branchegemiddelde van kantoren vergeleken. Zo kan Stimular snel zien of besparingsmaatregelen effect hebben en voor welke thema’s (elektriciteit, brandstof, afval, vervoer, water etc.) nog besparingen mogelijk zijn.

Uit de Milieubarometer blijkt dat Stimular heel goed scoort ten opzichte van de branche. Dit komt doordat veel elektriciteit bespaart wordt en gebruik wordt gemaakt van stadsverwarming. Stimular zet alle pc's, beeldschermen en randapparatuur, zoals printers, volledig uit buiten kantoortijd. Alle computers zijn aangesloten op stekkerblokken met aan-/uitschakelaar. De organisatie scoort beter dan de branche op woon-werkverkeer door minder kilometers te maken met de auto. De medewerkers komen voor 89% met het OV, de fiets of lopend naar het werk. Verlaging van milieubelasting door zakelijk verkeer is bereikt door slimme vervoerscombinaties te maken met OV, de OV-fiets, vouwfiets en de Greenwheels. De CO2-uitstoot van 2010 is gecompenseerd in samenwerking met de Stichting Natuur & Milieu via de CO2-markt.


Medewerkers en maatschappij
Naast milieumaatregelen zijn de People-aspecten van duurzaam ondernemen belangrijk. Afgelopen jaren heeft de organisatie verschillende leuke acties en projecten uitgevoerd om een steentje bij te dragen aan een betere maatschappij:

 Het schip "De Castor" schoonmaken in het kader van NL DOET
 Iedere medewerker mag €200 per jaar uitgeven aan een maatschappelijk goed doel waar zij/hij zelf bij betrokken is.
 Het gebruik van de fiets voor woonwerk- en zakelijk verkeer wordt gestimuleerd door tijdens de mobiliteitsweek voor iedere gefietste kilometer een goed doel te steunen met €0,50. Medewerkers en hun partners fietsten in 2011 in deze week in totaal 445 kilometer voor het goede doel: Genre de Vie.

Stichting Stimular biedt een inspirerende omgeving voor de medewerkers. Medewerkers hebben veel inspraak, grote motivatie, weinig verloop en een laag ziekteverzuim. Dit komt onder andere door:
• Inspiratie-uitjes
• Rouleren werkplekken (elk jaar een andere kamergenoot)
• Flexibele werktijden om aan te sluiten bij kinderopvang / school
• Klusmiddag op kantoor
• Samen eten bij een collega

Geen opmerkingen:

Een reactie posten