woensdag 7 december 2011

KDS Document Solutions nieuwe partner 1.000.000 druppels

Het initiatief van 1.000.000 druppels past volledig binnen de filosofie van het groene kantoor zoals KDS Document Solutions deze nastreeft bij haar klanten. KDS neutraliseert in samenwerking met Toshiba en co2balance de volledige CO2-emissie van het gehele printerpark. Iedere klant die een multifunctioneel documentsysteem van KDS aanschaft of huurt, neemt automatisch deel in het ‘CO2 neutraal programma’. Op ieder geleverd printsysteem zit een zegel. Daarmee toont KDS aan te investeren in projecten die de CO2-emissie compenseren ter grootte van de CO2-belasting van de desbetreffende printer of multifunctional. Met als resultaat dat emissies worden geneutraliseerd en er dus sprake is van ‘CO2 neutraal’. Deelname aan dit initiatief maakt de emissie van vele tonnen CO2 ongedaan. Als bewijs daarvan ontvangt de klant een certificaat. Naast het milieuvoordeel is er ook een economisch voordeel voor onze klanten, relaties versterken hiermee hun positie bij de gunning van aanbestedingen.
De Groene projecten die we ondersteunen, zijn onder meer: het Afrikaanse kookfornuisproject dat energiebesparende kookfornuizen levert aan dorpen in Kenia; het Somercombe houtproject, dat werkt aan de herbebossing van land in eigendom van co2balance, waardoor op natuurlijke wijze CO2 wordt geabsorbeerd; het Indiaanse windenergieproject, dat elektriciteit opwekt met windturbines, verspreid over diverse deelstaten van India; en het micro waterkrachtproject in China, dat fossiele brandstoffen vervangt door hydro-elektrische energiecentrales in de Chinese rivieren.
Kijk voor meer informatie of deelname op www.kds-multifunctional-printer.nl/co2-neutraal-printen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten