vrijdag 20 januari 2012

Consument ziet grotere rol bedrijfsleven bij duurzaamheid

Uit het Nationaal Duurzaamheidsonderzoek dat afgelopen december namens duurzaamheidsproject 1.000.000 druppels werd gehouden, blijkt dat consumenten een duidelijke rol zien weggelegd voor het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven neemt nog niet voldoende haar verantwoordelijkheid, zo zeggen de respondenten.


Van de 992 respondenten vindt 96% dat bedrijven de plicht hebben om bij te dragen aan een beter milieu. Op maatschappelijk vlak vindt slechts 25% dat bedrijven genoeg aandacht besteden aan hun sociale verantwoordelijkheden. Het belang dat de consument hecht aan duurzaamheid is niet te onderschatten. In het onderzoek op www.eenmiljoendruppels.nl gaf slechts 8% aan geen bedreiging te zien in het overmatig gebruik van natuurlijke grondstoffen.

Consument wil meer informatie

Ook de rol die de consument zichzelf toebedeelt is onderzocht. Meer dan 90% van de respondenten geeft aan dat zij zelf een belangrijke rol spelen bij de keuze van duurzame producten, zowel bij sociale als bij milieuaspecten. Daarvoor hebben zij wel meer informatie nodig. 78% geeft aan meer informatie over energiebesparing te willen ontvangen. Bij de onderwerpen waterbesparing en fair trade producten liggen de percentages op 76 respectievelijk 64%.

De rol van 1.000.000 druppels

Het duurzaamheidsproject 1.000.000 druppels heeft zich tot doel gesteld om voor eind 2012 een miljoen mensen bewuster te maken van hun eigen rol in de duurzaamheidsdiscussie. Sander Haas, van initiatiefnemer Asito: ‘Het is goed om te zien dat mensen belang hechten aan duurzaamheid. 1.000.000 druppels sluit goed aan bij de vraag van consumenten. Vanuit het project krijgen zij de duurzame informatie waar zij om vragen. Omdat we samenwerken met allerlei organisaties, is het meteen een goede kans voor het bedrijfsleven om meer verantwoordelijkheid te nemen. Inmiddels hebben ruim 300 organisaties zich aangemeld, alle geïnteresseerde organisaties zijn welkom om kosteloos partner te worden.’

Het Nationaal Duurzaamheidsonderzoek is uitgevoerd door een Masterstudent van de Universiteit Twente. In de komende maanden zal verder onderzoek gedaan worden naar de manieren van communiceren over duurzaamheid. Over een jaar zal het onderzoek herhaald worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten