woensdag 18 januari 2012

Durabilit nieuwe partner 1.000.000 druppels

DURABILIT ondersteunt de missie van 1.000.000 druppels met als doel om meer duurzaamheids-bewustzijn te creëren. DURABILIT vindt het relevant een goede balans te hebben tussen de 3P’s: People, Planet, Profit.


DURABILIT BV, Europees marktleider in gebruikte netwerk hardware, heeft een wereldwijd unieke methodiek ontwikkelt om organisaties duidelijk inzicht te geven in hoeveel minder CO2 er uitgestoten wordt als men tweedehands in plaats van nieuwe hardware gebruikt. De DURABILIT Greener Network Calculator is ontwikkelt in samenwerking met Prof. Dr. Ir. Krikke, Supply Chain Management van de Open Universiteit.

Bedrijven willen steeds meer inzicht hebben in de CO2 uistoot van de supply chain van producten, maar hebben moeite om deze CO2 uistoot te kwantificeren. Door gebrek aan kennis, wordt de CO2 uitstoot van de supply chain (grondstoffen winning, fabricage en logistiek) vaak niet of nauwlijksmeegenomen en kijkt men alleen naar de gebruiksfase. Recent onderzoek heeft laten zien dat een closed loop supply chain de CO2 emissie met 50% kan verlagen ten opzichte van een traditionele forward supply zonder refurbishment. Het effect van decarbon footprint op de totale levenscyclus hangt van het type product. Bij routers en switches wordt ongeveer 50 % van de CO2 uitstoot veroorzaakt in de supply chain en 50% in de gebruiksfase. Doordat Green IT zich bijna alleen richt op vermindering van het energie verbruik in de gebruiksfase, wordt derelatieve CO2 uitstoot van de supply chain binnen de gehele levenscyclus alleen maar groter. Helaas lijkt het bewustzijn aangaande de impact van de CO2 uitstoot van de supply chain in het algemeen niet aanwezig. Door middel van het hergebruiken van hardware wordt niet alleen de CO2 uistoot aanzienlijk vermindert, maar reduceert men tevens afval en recycling activiteiten.

Ondanks het feit dat routers en switches tegenwoordig overal aanwezig zijn, blijft netwerk apparatuur relatief onzichtbaar. DURABILIT heeft zich als doel gesteld, om organisaties te informeren over deze eenvoudige, onmiddelijke en effectieve wijze om de CO2 uistoot aanzienlijk te verminderen. DURABILIT’s initiatief ondersteunt 1.000.000 druppels, het Kyoto protocol en de Europa 2020 strategie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten