woensdag 18 januari 2012

Verwey Vastgoed BV nieuwe partner van 1.000.000 druppels

Verwey Vastgoed BV vindt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) belangrijk. Niet alleen om binnen onze eigen onderneming toe te passen, maar ook om uit te dragen richting onze opdrachtgevers, leveranciers en overige partners.


Binnen onze eigen organisatie richten de MVO initiatieven zich vooral op vermindering van verbruik (van energie, brandstof, papier, etc.), ontwikkeling van de medewerkers, sponsoring van goede doelen en vooral de ontwikkeling van het “duurzame denken”. Een voorbeeld hierbij is de zeer recente verhuizing van onze Rotterdamse vestiging naar een duurzaam kantoorgebouw.

Buiten de eigen organisatie dragen wij het duurzame denken vooral uit via leveranciersmanagement (aantoonbaar MVO-bewuste leveranciers hebben een streepje voor) en het uitdragen van de MVO gedachte naar onze opdrachtgevers. Hierbij wordt vooral naar de toekomst gewezen, waar in onze bedrijfstak hoe langer hoe meer duidelijk wordt dat alleen duurzame vastgoedobjecten blijvend aantrekkelijk zijn voor alle partijen.

Belangrijk is dat de waarden en normen van MVO niet los en op zichzelf staan binnen de organisatie, maar ingebed worden in de organisatiecultuur. Wat dat betreft was er binnen Verwey Vastgoed BV een zeer goede match tussen MVO en de al jaren eerder opgestelde bedrijfsfilosofie. Deze bedrijfsfilosofie verwoordt de normen en waarden waar Verwey Vastgoed BV voor staat en die al haar medewerkers dienen uit te dragen.

Verwey Vastgoed BV sluit zich dan ook graag aan bij het initiatief van 1 miljoen druppels. Juist het vergroten van het bewustzijn van en de kennis over duurzaam ondernemen is een belangrijke stap. De principes van People, Planet en Profit zijn nog lang niet overal voldoende bekend.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten