maandag 16 april 2012

DHV ook duurzaamheid in haar bedrijfsvoering

Al bijna honderd jaar dragen de ingenieurs en adviseurs van DHV bij aan de vormgeving van Nederland en daar zijn we trots op! Begin vorige eeuw was dat vooral in de vorm van dijken en wegen, nu zetten we onze kennis en kunde in voor een duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving in de meest brede zin.

Ook toen duurzaamheid nog geen begrip was, droeg DHV al haar steentje bij aan oplossingen die duurzaam en innovatief zijn. Voorbeelden daarvan zijn het Europese hoofdkantoor Nike in Hilversum, C2C principe, de ecologische woonwijk Oikos in Enschede, de ontwikkeling van de Nereda® waterzuiveringtechnologie en de introductie van het passiefhuis in Nederland.

Hoe nemen we als bedrijf verantwoordelijkheid voor de impact die we hebben op mensen, maatschappij en milieu? Dit is een continu ontwikkelpad. Daarin betrekken we onze stakeholders (door een structurele dialoog). Zo wordt bijvoorbeeld de dialoog met medewerkers versterkt door een medewerkers-onderzoek en De Open Tafel (dialoog over DHV’s toekomstvisie 2015 met onze CEO). Ook willen we onze eigen bedrijfsvoering verder verduurzamen. Hoog op de agenda staat nu: Hoe krijgen we onze CO2-footprint omlaag? Onder meer door onze mobiliteit aan te pakken! Dat gaat dus iedereen aan! Denk aan Tele-, en Videoconferencing, Het Nieuwe Werken, meer OV en fiets, etc. Maar ook op duurzaam inkopen en andere aspecten van onze bedrijfsvoering gaan we stappen maken.

Goed voorbeeld is de verduurzaming van ons hoofdkantoor in Amersfoort. In 2011 is het hoofdkantoor van DHV, na een ingrijpende renovatie, van een G-label getransformeerd tot een A-label!

People, Planet en ProfitCentraal in onze visie en ons gedrag staan de drie P’s van people, planet en profit. We laten dit zien door duurzaam en innovatief advies aan onze klanten, ons eigen duurzame gedrag en onze maatschappelijke betrokkenheid en inzet. Wij nemen initiatieven om met onze stakeholders over onze visie en ons gedrag in gesprek te gaan.

Duurzaamheid in projecten DHV neemt wij duurzaamheid serieus, en dat willen we laten zien in onze projecten. Doel is om duurzaamheid heel concreet te maken in de vorm van ons “aanbod” (propositie). Deze propositie moet natuurlijk aansluiten bij de ontwikkeling van de behoefte van de klant. We willen een stapje op de klant voor zijn!

Duurzaamheid in offertesKlanten vragen steeds vaker om concrete verklaringen over de duurzaamheid van ons bedrijf. Zie de beschikbare informatie.

Giving back Dit gaat over additionele waarde die we kunnen leveren aan onze omgeving, waarbij we kiezen voor educatie. We zijn een kennisintensief bedrijf, en kunnen anderen helpen in hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld om mensen over drempels helpen (weekendschool, huiswerkbegeleiding, stages), mensen inspireren om een technische opleiding te kiezen, of inzicht geven in de werkvelden waarin wij dagelijks opereren, zoals bijvoorbeeld Water, Duurzaamheid, etc. Hierbij vragen we DHV-ers, teams, afdelingen en units om er zelf invulling aan te geven en/of mee te denken over mogelijke acties vanuit DHV-breed.

DHV, meer dan duurzaamZie ook: http://www.dhv.nl/Over-ons/Duurzaam-Ondernemen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten