maandag 21 januari 2013

Urgenda gaat crowdpleiten voor het klimaat


Pleidooi voor een duurzame toekomst op wijwillenactie.nl 

Urgenda heeft met een brief aan de Staat een juridische actie in gang gezet voor een groene revolutie met inzet van voldoende klimaatmaatregelen. De duurzaamheidsorganisatie introduceert op de actiesite wijwillenactie.nl het ‘crowdpleiten’, waarmee mensen de komende maanden met eigen kennis en ideeën actief kunnen bijdragen aan een dagvaarding gericht aan de Staat.

Wijwillenactie.nl van Urgenda staat open voor plannen, oproepen en andere bijdragen. Pleit mee, doe mee en denk mee, voor een duurzame toekomst, luidt de uitnodiging van Urgenda. Niet alleen specialisten zoals economen en juristen, maar iedereen met een goed idee kan meewerken aan het pleidooi, een plan lanceren en steun betuigen.

Versnelling
Via de rechter wil Urgenda van de Staat der Nederlanden vragen om de benodigde versnelling voor een volledig duurzame samenleving in te zetten. Nederlanders moeten daarnaast van de overheid juiste en adequate informatie krijgen over klimaatverandering. Voordat de rechtszaak in gang wordt gezet heeft de Staat nog vier weken de tijd om op het verzoek van Urgenda te reageren. “We kunnen met zijn allen bewerkstelligen dat de overheid ook in beweging komt”, legt directeur Marjan Minnesma van de stichting Urgenda uit. “Met beter beleid en acties kan de overheid meehelpen om gevaarlijke klimaatverandering voorkomen. Zo bereiken we de nodige versnelling en helpen de beleidsmakers alle Nederlanders die nu al actief bezig zijn.”

De aarde koerst steeds sneller op gevaarlijke klimaatverandering af. De beste wetenschappers op dit gebied zijn inmiddels zeer ongerust en spreken van een ‘planetaire noodtoestand’. Bedrijven, organisaties en burgers erkennen dat er serieuze actie ondernomen moet worden en velen zijn al bezig met zonnepanelen, windmolens en energiebesparingen. De meeste burgers zijn slecht op de hoogte van klimaatverandering. Juist de overheid is bij machte om de versnelling te genereren, door nieuw beleid in concrete actie om te zetten en goede informatie te verstrekken. Maar de Nederlandse overheid draagt niet bij aan de verduurzaming en gaat op verschillende gebieden zelfs tegen de vergroening in. Nederland is mondiaal gezien ondanks alle initiatieven van particulieren en bedrijven geen groene trendsetter meer, maar vervuilende achterhoede geworden. Urgenda roept op tot een schone revolutie en de kans om voor onszelf en de generaties na ons een rechtvaardige, volhoudbare samenleving te creëren.

Niet meer wachten
“Als we nu niets doen, laten we een onoplosbaar en onbetaalbaar probleem achter voor de volgende generaties. Omdat de overheid er niet in slaagt om internationale afspraken om te zetten in doeltreffende acties, vragen wij de rechter om op basis van erkende wetenschappelijke kennis te bewerkstelligen dat de overheid tot actie overgaat”, stelt Minnesma “Zo kunnen we de transitie naar een schone en veilige energievoorziening realiseren voor het te laat is. Een volhoudbare samenleving realiseren is simpelweg te belangrijk om aan alleen aan politici over te laten. Wij moeten het zelf doen, samen. We gaan niet meer wachten.”

Ga naar wijwillenactie.nl en doe mee!

Urgenda is in 2007 opgericht om duurzaamheid in Nederland te versnellen en te verbreden, met succesvolle acties, zoals de Dag van de Duurzaamheid en de zonnepanelenactie wijwillenzon.nl

Voor meer informatie, de brief aan de Staat en achtergronden van de rechtszaak:
Urgenda 020 3300566 of info@wijwillenactie.nl
Marjan Minnesma of Matthijs Kettelerij

Geen opmerkingen:

Een reactie posten