woensdag 27 februari 2013

Groenendijk PGN Bouw neemt een MVO-voortrekkersrol in


Binnen de bouwsector groeit het bewustzijn omtrent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Groenendijk PGN Bouw wil daarin zeker een voortrekkersrol nemen om meer bouwbedrijven, onderaannemers en leveranciers te wijzen op het belang van duurzaam omgaan met de omgeving.
Groenendijk PGN Bouw is gespecialiseerd in renovatie, onderhoud en afbouw van gebouwen en werkt doorgaans voor grote aansprekende opdrachtgevers. Het bedrijf is meervoudig gecertificeerd, waaronder ISO 9001 en ISO 14001 en binnenkort ook voor de CO₂-Prestatieladder.

Vooral de laatste certificering toont aan hoe belangrijk Groenendijk PGN Bouw milieubewust ondernemen en werken vindt. Na een grondig intern onderzoek naar de uitstoot van CO₂ door het eigen bedrijf is een reductiedoelstelling voor 2013 vastgesteld.

De grootste winst verwacht het bedrijf met een beter afvalmanagement. Met de vaste afvalverwerker Sita zijn inmiddels afspraken gemaakt om onder meer bouwplaatsen vooraf te screenen om vervolgens een afvalplan te maken waarin de meest economische manier van afval scheiden op locatie is vastgelegd. Omdat Groenendijk PGN Bouw voornamelijk op bestaande locaties en dus met beperkte ruimte werkt, werd tot voor kort weinig aan afvalscheiding gedaan. Echter gemengd afval zorgt voor een hoge CO₂ uitstoot. Door het afval te scheiden is al direct een reductie bereikt.

Intern is het bedrijf overgaan op het ‘papierloze’ werken. De directie investeerde onder meer in mini-tablets voor de medewerkers en grote schermen in vergaderzalen. Alles kan nu digitaal vertoond worden. Aanbestedingen verstuurt Groenendijk PGN Bouw niet meer per post naar onder meer onderaannemers en leveranciers, maar per mail. Dat scheelt soms een hele pallet aan papier. Als er dan toch geprint moet worden, gaat dat tegenwoordig dubbelzijdig.

Door druppelsgewijs het bewustwordingsproces met concrete stappen in te voeren, groeit de bereidheid om mee te werken. Het is als een olievlek die telkens groter wordt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten