woensdag 19 maart 2014

Roelofsen Machineverhuur & Grondwerken ondersteunt 1.000.000 druppels van harte

Roelofsen Machineverhuur & Grondwerken BV is op het moment actief in alle taken van de groen, grond en infra met een vaste bezetting van 13 personeelsleden en een aantal zaterdag- en vakantiewerkers. Ook zijn wij officieel leerbedrijf en hebben regelmatig stagiaires en leerlingen aan het werk. Dagelijks staan er gemiddeld 25 medewerkers klaar om voor de diverse opdrachtgevers het werk te verrichten. 

Ons beleid is erop gericht te streven naar continuïteit, een gezond rendement en verdere groei.
De belangrijkste doelstelling van Roelofsen BV is om in ons marktsegment een steeds meer toonaangevende positie in te nemen. Gezamenlijk dragen wij met onze werknemers en onderaannemers de verantwoordelijkheid om te zorgen voor veilige, gezonde en milieubewuste werkomstandigheden. Door het leveren van kwalitatief hoogwaardige diensten trachten wij ons te onderscheiden. Om dit te bereiken hebben wij binnen ons bedrijf een Integraal Management Systeem opgezet dat is gericht op het continu verbeteren van ons systeem. Het systeem is zodanig opgezet dat het voldoet aan de voorwaarden die staan beschreven in de normen NEN-EN-ISO 9001:2008 en VCA* 2008/5.1.

Vanuit ons maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef is het milieubeleid gericht op het continu en, waar mogelijk, meetbaar verbeteren van prestaties op milieugebied. Het steeds verder terugdringen van milieubelasting en het naleven van de milieuwet- en regelgeving moeten leiden naar voorkoming van milieuvervuiling. Een initiatief als 1.000.000 druppels steunen wij dan ook van harte.

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben wij in 2013 de ladder beklommen en zijn gecertificeerd op niveau 3 van de Co2 prestatieladder.
Op deze manier dragen wij een actief steentje bij aan het beheersen en beperken van schadelijke Co2-uitstoot tijdens onze werkzaamheden.Geen opmerkingen:

Een reactie posten