dinsdag 15 september 2015

VCS Observation: "Veiligheid is meetbaar ...en maakbaar."

Obama: Klimaatverandering is grootste gevaar(Financieel dagblad  3 augustus 2015);
Meer CO2-uitstoot door Nederlandse energiebedrijven(Financieel dagblad 14 augustus 2015):
VCS Observation in de bres voor vermindering CO2 uitstoot
(www.eenmiljoendruppels.nl 1 september 2015)

CO2 uitstoot en de daarmee gepaard gaande klimaatverandering is zowel op mondiaal als regionaal niveau een actueel topic. Initiatieven tot reductie van CO2 uitstoot winnen gelukkig steeds meer terrein. Voor VCS Observation - die haar aansluiting met de maatschappij als belangrijke kernwaarde ziet - niet meer dan vanzelfsprekend om hier een voortrekkersrol in te spelen. Dat VCS Observation dit initiatief ondersteunt, is zowel binnen als buiten de organisatie duidelijk waarneembaar. Een voorbeeld hiervan is het behalen van niveau 3 op de CO2-prestatielader.

VCS Observation wil medewerkers actief betrekken bij duurzaamheid en CO2 reductie. Het initiatief 1.000.000 druppels sluit daar naadloos op aan en brengt milieu- en duurzaamheid onder de aandacht van onze medewerkers. Duurzaamheid is meetbaar. En belangrijker nog – maakbaar. We kunnen hem creëren en teruggeven aan de maatschappij, aan de mensen die hem kwijt zijn. Dat is een stevige stelling, maar VCS Observation doet het niet voor minder. Onze realistische ambitie is om de wereld veiliger te maken. Voortaan voegen wij daar graag nog een ambitieuze doelstelling aan toe; VCS Observation maakt de wereld ook een stukje groener. Want daarmee zorgen we voor een leefbaardere omgeving. Op dat gevoel mag u ons aanspreken.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten